"Inked"

 

En grund med akvarell där jag senare går på med olika tuschpennor.

Samtliga här är i A3 format.

Copyright @ All Rights Reserved

SÅLD

SÅLD

SÅLD

SÅLD

SÅLD